What's new

[2016]
AL16
Restaurant

MAM.tek

.

MAM.tek čini grupa mladih arhitekata, koji svoje profesionalno znanje I iskustvo u okviru arhitektonskog projektovanja, dizajna enterijera I 3d vizualizacije stiču od 2011.godine. Osnovni koncept ove grupe zasniva se na kreiranju jedinstvenog prostora koji je prilagodjen potrebama savremenog coveka. Ono sto se provlači kroz svaki projekat je uska povezanost sa savremenim tehnologijama. Njihovom implementacijom u projektima, ukazujemo na značaj u eksperimentisanju, projektovanju različitih segmenata I njihovim uklpanjem u celinu sa osnovnom težnjom da se ostvari harmonija materijala, boja I tehnologije. U želji da formiramo skladan prostor, prijatan za život ili rad, svakom projektu pristupamo veoma detaljno, uzimajuci kao glavno načelo želje I potrebe klijenta. Svesni razmisljanja današnjeg čoveka, naš pristup je kreativan, ali sa dozom realnosti koja je neophodna da bi se naše ideje realizovale. Pri rešavanju funkcionalnih celina, svaki projekat se paralelno proverava kroz 3d model, tako da klijent može u bilo kom trenutku sagledati celokupnu našu ideju. Osnovna tendencija MAM tek-a je povezivanje različitih konstruktivnih elemenata I eksperimentisanje sa formom I materijalima, odgovarajuci na promene I unapređenje socijalne, kulturne I tehnološke scene savremenog života. Ovi procesi su podržani korišćenjem kompjuterskog dizajna u kreiranju arhitektonske forme.
Marko Filipović, Mast.inž.arh. (M.Arh.)
Aleksandar Branković, Mast.inž.arh. (M.Arh.)
Marina Mijatović, Mast.inž.arh. (M.Arh.)

contact

.

e-mail: office@mamtek.com

aress: Naselje Sretena Dudića 28/8, 14000 Valjevo

phone number: +381 64 46 13 425

www.mamtek.com

.

.

____________________________

.

.

Marko Filipović, M.Arh.

Aleksandar Branković, M.Arh.

Marina Mijatović, M.Arh.